სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!სტაციონარული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
 
 
ნებისმიერ სტაციონარულ დაწესებულებას (გარდა 2020 წლის 19 სექტემბრის № 01-467/ო ბრძანებით განსაზღვრული მობილიზებული დაწესებულებებისა) ევალება ამავე დაწესებულების ბაზაზე მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების და/ან სამედიცინო პერსონალის COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევაში COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ადგილზე მართვა.

აღნიშნულ შემთხვევებში შეტყობინება უნდა გაკეთდეს ხელოვნური კოდით 200016/V - COVID-Positive - დაწესებულების ბაზაზე მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების და/ან სამედიცინო პერსონალის COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების ადგილზე მართვა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ 200016/V კოდის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შეთხვევებში, როდესაც ხდება დადასტურებული შემთხვევების ადგილზე მართვა!სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ:


22:00-05:00 აათის პერიოდში პაციენტის გადაადგილების საჭიროების შემთხვევაში (მათ შორის ავადმყოფის გაწერა) კლინიკა გასცემს ცნობას თარიღის, პაციენტის/თანმხლები პირის მონაცემების და მანქანის ნომრის მითითებით.

 

იმ შემთხვევაში, თუ ექიმს უწევს შეზღუდვის პერიოდში გადაადგილება და მის ტრანსპორტირებას ახდენს სხვა პირი, ექიმის ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელ პირს თან უნდა ქონდეს კლინიკის მიერ გაცემული ცნობა გადაადგილების საჭიროების დასაბუთების, თანმხლები პირის მონაცემის და მანქანის მონაცემის მითითებით.

 

⚠️ დიალიზზე მყოფ პირებს შეზღუდვების დროს გადაადგილებისას თან უნდა ქონდეთ კლინიკის მიერ გაცემული ცნობა, ხოლო ვინც ახდენს მათ ტრანსპორტირებას მათ არ სჭირდებათ არც კლინიკის ცნობა და არც გადაადგილების საშვი.

 

⚠️ სამედიცინო დაწესებულებაში გადაუდებელი ვიზიტის საჭიროების შემთხვევაში, პირი ერთჯერადი საშვისთვის მიმართავს 144-1. აუცილებელია, რომ პაციენტებს გადაადგილება არ შეეზღუდოთ და ამით საფრთხე არ შეექმნას მათ ჯანმრთელობას.
ოჯახის (უბნის) ექიმების საყურადღებოდ!COVID-19 ინფექციის ეფექტური მართვის მიზნით 27.10.20-დან ოჯახის (უბნის) ექიმს დაევალა საკუთარ ბენეფიციარზე მონიტორინგის განხორციელება ბინაზე მართვის პროტოკოლის შესაბამისად.

პროტოკოლი იხილეთ : 
https://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/COVID-19-ს მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

გთხოვთ, ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით (COVID-19) ინფიცირებულ პაციენტებზე სტაციონარის დატოვების შემთხვევაში გამოსავლის ველში მიუთითოთ:


1. თუ პაციენტი ეწერება ბინაზე - გამოჯანმრთელება.

2. თუ პაციენტი გადადის საკარანტინე სივრცეში ან თვითიზოლაციაში - სტაბილიზაცია (კომენტარის ველში მიუთითეთ გადაყვანილია საკარანტინე სივრცეში ან თვითიზოლაციაში).
COVID-19-ს მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 
გადადით ბმულზე და იხილეთ ახალი კორონა ვირუსით (SARS -CoV- 2) გამოწვეული ინფექციის (COVID- 1 9 ) შემთხვევების მართვის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 23 ოქტომბრის N № 01-511/ო ბრძანება  (ბრძანების დანართი იხილეთ ელ. ფოსტაზე).
 
COVID-19- მართვაში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

 

გადადით ბმულზე და იხილეთ ,,ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციით COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების სიკვდილობის შემთხვევების სავალდებულო შეტყობინების ფორმისა და წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის  2020 eწლის 20 ოქტომბრის № 01-508/   

 

http://ssa.gov.ge/files//01_GEO/JAN_PROG/SXVA-JAN-PROG/PRG-MOMS-MIM/JAN-PROG-KANON/2020%20kanonmdebloba/20.10.2020-1.pdf


ისტორია

გალერეა