სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!COVID-19-ში ჩართული სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მართვის მიმწოდებელ ყველა სტაციონარულ დაწესებულებას აქვს შესაძლებლობა, ცალკეულ შემთხვევებში (მძიმე, კრიტიკულ და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობისას), საჭიროების მიხედვით, მოიწვიოს კონსულტანტები, მათ შორის COVID-19-ის კლინიკური მართვის გამოცდილების მქონე კლინიკებიდან, ასევე, პრაქტიკული მუშაობის და ექსპერტული გამოცდილების მქონე სპეციალისტები შინაგანი მედიცინის, ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის, ინფექციურ სნეულებათა სპეციალობის, ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით.

გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია მოწვეული კონსულტანტების (სახელი, გვარი, საკონტაქტო), ხოლო არ აყვანის შემთხვევაში მიზეზი თუ რატომ არ/ვერ მოხდა აყვანა. (ელ.ფოსტა: clinicsinfo@ssa.gov.ge)
COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მართვის მიმწოდებელ ყველა სტაციონარულ დაწესებულებას
როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოში 22 სექტემბრის მდგომარეობით დაფიქსირებულია ახალი კორონავირუსის 3913 დადასტურებული შემთხვევა, ამასთან კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 5255 პირი, ხოლო გარდაცვლილია 23. 

ბოლო დღეებში მკვეთრად გაზრდილი შემთხვევების პარალელურად,  COVID-19-ის დიაგნოზის საეჭვო და/ან დადასტურებულ შემთხვევებზე რეაგირებისთვის, ქვეყანაში უმოკლეს ვადაში განხორციელდა 35 სტაციონარში 2522 საწოლის მობილიზება. აღნიშნულ სიტუაციაში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) შემთხვევების მართვის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით, შესაბამისი პერსონალის სტანდარტული ტრენინგების პარალელურად, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კლინიკური კონსულტანტების მექანიზმის ამოქმედება.

კერძოდ, COVID-19-ის დადასტურებული შემთხვევების მართვის მიმწოდებელ ყველა სტაციონარულ დაწესებულებას აქვს შესაძლებლობა, ცალკეულ შემთხვევებში (მძიმე, კრიტიკულ და საშუალო სიმძიმის მიმდინარეობისას), საჭიროების მიხედვით, მოიწვიოს კონსულტანტები, მათ შორის COVID-19-ის კლინიკური მართვის გამოცდილების მქონე კლინიკებიდან, ასევე, პრაქტიკული მუშაობის და ექსპერტული გამოცდილების მქონე სპეციალისტები შინაგანი მედიცინის, ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგიის, ინფექციურ სნეულებათა სპეციალობის, ეპიდემიოლოგიის მიმართულებით.

აღსანიშნავია, რომ კონსულტანტების მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება დადასტურებული COVID-19-ის ფაქტობრივი ხარჯის ფარგლებში.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ზემოაღნიშნული და უზრუნველყოთ შესაბამისი კონსულტანტების მოწვევა საჭიროების შესაბამისად.
სტაციონარული დაწესებულებების საყურადღებოდ !


სოციალური მუშაობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საავადმყოფოებს 2021 წლიდან უნდა ჰყავდეთ სოციალური მუშაკი. განათლების სამინისტრო ოქტომბრის თვეში დაიწყებს სოციალური მუშაკების მომზადების სერტიფიცირებულ ტრეინინგებს. დაინტერესების შემთხვევაში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ გადასამზადებელი თანამშრომლების საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ. ფოსტა : kgoginashvili@moh.gov.ge)

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) მართვის, იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სტაციონარული მომსახურებისა და აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურებით უზრუნველყოფის კომპონენტების ფარგლებში სამედიცინო შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში შეტყობინების გაკეთებისას დაფინანსების წყაროდ უნდა აირჩიოთ სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო.
სამედიცინო დაწესებულებებისა და სააფთიაქო ქსელების საყურადღებოდ!


გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 14 სექტემბრიდან ,,რეფერალური მომსახურების“ ფარგლებში არსებული სამედიცინო მომსახურებისა და მედიკამენტების ღირებულების დაფინანსების ქვეპროგრამაში ჩართვისთვის მოქალაქემ უნდა მიმართოს მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებს. დაფინანსების საკითხის განხილვისთვის საჭირო დოკუმენტაცია ისევე როგორც ქალაქ თბილისის მერიის და მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში, დაწესებულებამ „მიმართვების ადმინისტრირების მოდულის (დაწესებულება - ახალი)“ საშუალებით ელექტრონულად უნდა წარუდგინოს რეფერალურ კომისიას.


დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირებს: (032) 2510041-1407  - ნინო გვაჯაია, ქეთევან დავითაშვილი
ისტორია

გალერეა