სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

2016 წლის 1 იანვრიდან, ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის მოდულში, შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების გაწევიდან 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციის რეგისტრაცია სავალდებულოა.

გაცნობებთ, რომ 2016 წლის 1 მაისიდან ,,დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის“ სახელმწიფო პროგრამის ,,ანტენატალური მეთვალყურეობის“ კომპონენტის პირის მოსარგებლედ ცნობა განხორციელედება ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის ელექტრონულ მოდულშ ი რეგისტარციის საფუძველზე (აღარ გაიცემა მატერიალიზებული ვაუჩერი).
შესაბამისად, 2016 წლის 1 მაისიდან, ანტენატალური მეთვალყურეობის კომპონენტის ფარგლებში დასარეგისტრირებლად, ორსულმა უნდა მიმართოს კომპონენტის მიმწოდებელ სამედიცინო დაწესებულებას (ორსულობის 13 კვირის ვადამდე), წარადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
მომსახურების მისაღებად, მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს ორსულის რეგისტრაცია ორსულთა და ახალშობილთა მეთვალყურეობის ელექტრონულ მოდულში, მიმართვიდან 24 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც სააგენტოს მხრიდან მოდულში ასახული ინფორმაციის დამუშავებისა და დასტურის შემდეგ, მოქალაქე ავტომატურად გახდება კომპონენტით მოსარგებლე, რაც ორსულს ეცნობება მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.
მომსახურების მიმწოდებლის შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ მოსარგებლის თანხმობის შემთხვევაში. მოსარგებლე მიმართავს სასურველ სამედიცინო დაწესებულებას, აღნიშნული დაწესებულების მიერ პაციენტის პირადი ნომრის ელექტრონულ მოდულში დარეგისტრირებისთანავე მოქალაქე მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით იღებს ერთჯერად კოდს, რომლის დაფიქსირება მოდულში ავტომატურად განსაზღვრავს მოსარგებლის გადამისამართებას სასურველ დაწესებულებაში.
ამასთან, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვალიდურია 2016 წლის 1 მაისამდე გაცემული ყველა მატერიალიზებული ვაუჩერი.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით სამუშაო საათებში 09:00 საათიდან - 18:00 საათამდე, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ტელ: 599 36 14 56; 591 50 31 57
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული სტატისტიკური ფორმები 025 და 066 შესაძლებელია შეივსოს ავტომატურად ელექტრონული სერვისების გამოყენებით, იმ შემთხვევაში თუ დაწესებულებების შიდა მართვის საინფორმაციო სისტემებს აქვს მსგავსი მხარდაჭერა. ტექნიკურ სამსახურთან დეტალების გასავლელად გთხოვთ დაგვიკავშირდით შემდეგ ელ. ფოსტაზე mtokhadze@ssa.gov.ge

გალერეა