სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!"2021 წლის 15-17 მაისის No 01-47/- No 713 ერთობლივი ბრძანებით შევიდა ცვლილებადაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ სამედიცინო ცნობის ფორმების, მათი შევსებისა და გაგზავნის, სსიპსახელმწიფოს ერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ ინფორმაციის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ “ბრძანებაში, რის მიხედვითაც გადაიხედა და შეიცვალა COVID-19- სიკვდილის გამომწვევ ძირითად მიზეზად განსაზღვრის განმარტება, ასევე შეიცვალა გარდაცვალების სამედიცინო ცნობის შევსების წესი და წარმოდგენილია ცნობის შევსების ინსტრუქცია. ცვლილების ბრძანების და სამედიცინო ცნობის შევსების ინსტრუქცია იხილეთ სამინისტროს ვებ გვერდზე, გაიდლაინების დანაყოფშიhttps://www.moh.gov.ge/ka/guidelines/  სათაურით: „COVID-19-თან დაკავშირებული სიკვდილის მიზეზების განსაზღვრისა და გარდაცვალების სამედიცინო ცნობის შევსების ინსტრუქციების შესახებ.
სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!გთხოვთ, გადახვიდეთ ბმულზე და იხილოთ ჰემატოლოგ ექსპერტთა პანელის შუალედური რეკომენდაციები COVID-19-ის ვაქცინებით გამოწვეული თრომბოზისა და თრომბოციტოპენიის (VITT) საკითხებზე.


გასათვალისწინებელია, რომ ეს არის განახლებადი დოკუმენტი, რომელიც შეიცვლება დამატებითი ინფორმაციის გაჩენისთანავე.
ისტორია

გალერეა