შეტყობინება ეხება საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 2 დეკემბრის N650 დადგენილებით დამტკიცებული ,, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ მიმწოდებელ დაწესებულებებს და არა „ საყოველთაო ჯანდაცვას“!

გაცნობებთ, რომ გრძელდება "ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში" მონაცემების ატვირთვა სატესტო რეჟიმში.

იანვრის თვეში დეკემბრის თვის შესრულებული სამუშაოების ატვირთვა კვლავ გრძელდება სატესტო რეჟიმში. ამასთან დეკემბრის თვის შესრულებული სამუშაო ქაღალმატარებლის პარალელურად უნდა წარმოადგინოთ როგორც წინა კონტრაქტის (ვაუჩერული პროგრამების ფარგლებში 1-9 დეკემბერი), ისე ახალი კონტრაქტის (10 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით) ფარგლებში. დანარჩენი პროგრამების ფარგლებში შესრულებული სამუშაო გაიყოფა ხელშეკრულების
გაფორმების თარიღის მიხედვით.

სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

ელექტრონული ანგარშგების მოდულში მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები, 02.02.2014-მდე გადაუდებელი ამბულატორიის სამუშაო ვერსიაში არ ატვირთოთ შემთხვევები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში მოხდება სამუშაო ვერსიის გასუფთავება.

გაცნობებთ, 2014 წლის 1 ივნისიდან შეწყდა კერძო სადაზღვევო კომპანიებში 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილების ბენეფიციართა ახალი ნაკადების შედინება და ასევე არსებულ ბენეფიციართათვის სადაზღვევო პერიოდის განახლება. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში, 1 ივნისიდან შედინებული N165 დადგენილების მოსარგებლე ახალშობილებზე, დამდგარ გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევებზე მიმწოდებელი შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში აკეთებს შეტყობინებას და პაციენტი დროებით ფიქსირდება, როგორც „უცნობი“ აღნიშნული კონტიგენტის პიროვნების იდენტიფიკაციამდე (საჯარო რეესტრში ახალშობილის რეგისტრაციამდე).

გაცნობებთ, რომ 1 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით ელექტრონული ანგარიშგების მოდული ჩართული იქნება შემდეგ ფორმებზე: (ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ჩაბარება მოხდება სამუშაო დღეებში 14:00-დან.

  • 1. გეგმიური ამბულატორია (შესრულებული სამუშაო) N165_1
  • 2. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება N36-2, N165-2, N218-2
  • 3. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება N36-3, N165-3, N218-3
  • 4. გეგმიური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) N36-4, N165-4, N218-4
  • 5. კარდიოქირურგია N36-5, N165-5, N218-5
  • 6. ქიმიოთერაპია და ჰორმონოთერაპია N36-6, N165-6, N218-6
  • 7. სხივური თერაპია N36-7, N165-7, N218-7
  • 8. მშობიარობა, საკეისრო კვეთა N36-8, N165-8, N218-8
  • 9. გეგმიური ამბულატორია (კაპიტაცია) 13.01.2015-25.01.2015

ფორმა 066, ფორმა 025-ის ანალიტიკოსების საყურადღებოდ!
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფორმა 025, რომელიც განთავსებულია პორტალზე მუშაობს წინასწარი ტესტირების რეჟიმში. ფორმის დანერგვა იგეგმება 2015 წლის განმავლობაში. დამატებითი ინფორმაცია ფორმის შევსების, სწავლების, პილოტირების და დანერგვის შესახებ პორტალზე განთავსდება. გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფორმა 066–ის ველები, რომლის შესავსებათ სათანადო ინფორმაცია არ არის ასახული პაციენტის ისტორიაში, ამჟამად სავალდებულო ვალიდაციას არ ექვემდარება. პაციენტის ისტორიაში ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ, ამ ველების შევსება სავალდებულო გახდება.

გალერეა