შეტყობინება ეხება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 ოქტომბრის N279 დადგენილებით დამტკიცებული ,, ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების“ მიმწოდებელ დაწესებულებებს და არა „ საყოველთაო ჯანდაცვას“!

გაცნობებთ, რომ განახლებულია "ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში" მონაცემების ატვირთვა სატესტო რეჟიმში.
1 იანვრიდან იწყება დეკემბრის თვის შესრულებული სამუშაოების ატვირთვა რეალურ რეჟიმში.

გთხოვთ, "ვერტიკალური პროგრამების" ფარგლებში ჩართულმა დაწესებულებებმა, დეკემბრის თვეში საანგარიშგებო დოკუმენტაცია ქაღალმატარებლების პარალელურად აუცილებლად წარმოადგინოთ " ელექტრონული ანგარიშგების მოდულში" .სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, 2014 წლის 1 ივნისიდან შეწყდა კერძო სადაზღვევო კომპანიებში 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილების ბენეფიციართა ახალი ნაკადების შედინება და ასევე არსებულ ბენეფიციართათვის სადაზღვევო პერიოდის განახლება. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში, 1 ივნისიდან შედინებული N165 დადგენილების მოსარგებლე ახალშობილებზე, დამდგარ გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევებზე მიმწოდებელი შემთხვევათა რეგისტრაციის მოდულში აკეთებს შეტყობინებას და პაციენტი დროებით ფიქსირდება, როგორც „უცნობი“ აღნიშნული კონტიგენტის პიროვნების იდენტიფიკაციამდე (საჯარო რეესტრში ახალშობილის რეგისტრაციამდე).

გაცნობებთ, რომ 1 ნოემბრიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით ელექტრონული ანგარიშგების მოდული ჩართული იქნება შემდეგ ფორმებზე: (აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ჩაბარება მოხდება სამუშაო დღეებში 14:00-დან.

  • 1. გეგმიური ამბულატორია (შესრულებული სამუშაო) N165_1
  • 2. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება N36-2, N165-2, N218-2
  • 3. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება N36-3, N165-3, N218-3
  • 4. გეგმიური ქირურგიული მომსახურება (გარდა კარდიოქირურგიისა) N36-4, N165-4, N218-4
  • 5. კარდიოქირურგია N36-5, N165-5, N218-5
  • 6. ქიმიოთერაპია და ჰორმონოთერაპია N36-6, N165-6, N218-6
  • 7. სხივური თერაპია N36-7, N165-7, N218-7
  • 8. მშობიარობა, საკეისრო კვეთა N36-8, N165-8, N218-8
  • 9. გეგმიური ამბულატორია (კაპიტაცია) 19.11.2014 – 30.11.2014

ფორმა 066, ფორმა 025-ის ანალიტიკოსების საყურადღებოდ!
გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფორმა 025, რომელიც განთავსებულია პორტალზე მუშაობს წინასწარი ტესტირების რეჟიმში. ფორმის დანერგვა იგეგმება 2015 წლის განმავლობაში. დამატებითი ინფორმაცია ფორმის შევსების, სწავლების, პილოტირების და დანერგვის შესახებ პორტალზე განთავსდება. გაცნობებთ, რომ ელექტრონული ფორმა 066–ის ველები, რომლის შესავსებათ სათანადო ინფორმაცია არ არის ასახული პაციენტის ისტორიაში, ამჟამად სავალდებულო ვალიდაციას არ ექვემდარება. პაციენტის ისტორიაში ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ, ამ ველების შევსება სავალდებულო გახდება.


გალერეა