სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!გეგმური ამბულატორიული მომსახურების მიმწოდებელი სამედიცინო დაწესებულებისა და 

სპეცდაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებების საყურადღებოდ!!!!


გაცნობებთ, რომ აღნიშნული დაწესებულებები განისაზღვრა ,,60 წლისა და მეტი ასაკის მოსახლეობაში COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პოპულარიზაციის მიზნით, ოჯახის/უბნის/სოფლის ექიმისა და ექთნის მიერ სამიზნე მოსახლეობის აცრის წინა ჩაღრმავებულ კონსულტაციის „  კომპონენტის  მიმწოდებელად.


კომპონენტის ფარგლებში - ექიმისა და ექთნის მიერ კონსულტაციის შედეგად სამიზნე (სამედიცინო დაწესებულებაში რეგისტრაციისა და კერძო დაზღვევით სარგებლობის მიუხედავად) მოსახლეობის:


პირველი დოზით აცრის შემთხვევაში − ანაზღაურება განისაზღვრება 10 ლარით;


მეორე დოზით აცრის შემთხვევაში − ანაზღაურება განისაზღვრება 10 ლარით.


მონაცემ(ებ)ი, ჩაღრმავებული კონსულტაციის თაობაზე, უნდა დარეგისტრირდეს  ,,იმუნიზაციის მოდულში“.

 
ისტორია

გალერეა