სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!
სამედიცინო დაწესებულებების საყურადღებოდ!


სსიპ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის ბრძანების N 10-7/ო თანახმად, საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, მიმდინარე წლის 1 იანვრიდან დამდგარ შემთხვევებზე ანაზღაურება განხორციელდება 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მოქმედი ტარიფებით.

 

იხილეთ ბრძანება

 
ისტორია

გალერეა