მოდულების სია/ჩამონათვალი
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ადმინისტრირება და ფინანსური მართვა
იმუნიზაციის და მარაგების მართვა
ინფექციურ დაავადებათა მონიტორინგი და მართვა
დაბადება გარდაცვალების რეგისტრაცია